Arvskifte

Arvskiftet är det avtal i vilket arvtagarna kommer överens om fördelningen av arvet. Arvskiftet ska godkännas av alla delägarna i boet. Det är en mycket viktig handling, speciellt i det fall där särkullbarnen kanske får ut hela sin arvslott direkt utan att behöva avvakta efterlevande makes bortgång.